Gevarenkaart Online
  Korte aanleiding:  
 
Met UMInet kunnen U gemakkelijk en eenvoudig direct over het internet schriftelijke order (gevarenkaart) in 27 talen opzetten. Beschikbaar zijn de UNnummers van alle gevaargoed-klassen (behalve klasse 7). Datenbasis is het ADR 2005. De inbinding van het firmalogo en een nootroep-telefoonnummer in het UMI is online mogelijk.

En zoo gaat U voor:

U roept de internetzijde www.uminet.de op en kiezt de taal met die U door het program geleid wordt.
Dan klikt U op het "Logien" Button en geeft uw benutternaam en paswoord in. Aan het punt kunt U ook uw paswoord veranderen.

Wanneer U de erste keer aan het UMInet deelnemen zult U ten eerste met uw personlijke gegevens beginnen. Tot de instelling komt U over de Button "Instellingen".
Daar vult U het vak in - naam, telefoon, fax, gegevenvals fimalogo (Voorzicht! Als firmalogo worden alleen Bitmapdateien (*.bmp) ondersteunen.) en benutterdefinitief vak, instelling voor de uitgaaf veranderen - en de aangifte mit de Button "magazijn" bevestigen.

Om gevarenkaart optezetten, kunt U tussen de opstelling van enkelen groepengevarenkaarten kiezen. Daar toe klikt U op het Button "enkel gevarenkaart" of "groepen gevarenkaart". Aldaar kunt U door input van de UNnummer en/of keus van de klasse en/of naam en noemen van de stof en/of nummer voor de betekening van het gevaar en/of over de verpakkingsgroep de datenbank doorzoeken. Daarnaar wordt U op het beeldscherm in tabellen een keus van de stofbetekening voor het voltooien van de gevarenkaart aangegeven. Hier ontvangt U door klikken op de naam van het gevaargoed (rood deponeerd) details zodra U persoonlijke gegevens. In vak telefonische wedervragen kunnen nog veranderingen voorgenomen worden. Kiezt U de verlangte taal/talen en accepteren door "gevarenkaart uitgegeven". Het wordt nu een pdf datei gemaakt, welke U lokal op uw PC drukken, oppotten of als Email verzenden kann.
Over de Button "opnieuw zoeken" kunt U verdere gevarenkaart zoeken en opzetten.

Uw tot nu toe verwaardigten gevarenkaarten worden in het UMInet direct opgepottet en kunnen altijd afgeroepen worden.
Om tot de opgepotte gevarenkaart te komen, klikt U het Button "gemaakte enkele gevarenkaart" gegevenenvals "gemaakten groepen gevarenkaart".
Alle gevarenkaart, welke U gemaakt heeft, blijven in tabellenvorm input en kunnen naar UNnummers, stofbetekening of naar datum chronologisch sorteert worden (boven genaamde vaken aanklikken). Voortaan kunnen deze door zetten van een haak ook uit de datenbank gelost worden.

Met de Button "Logout" kunt U zich afmelden.